[1]
Šuminas A., Gudinavičius A., ir Aleksandravičius A., „Skaitmeninės atskirties požymiai ir lygmenys: Lietuvos atvejo analizė“, IM, t. 81, p. 7-17, rugs. 2018.