[1]
Tamulevičienė D., „Kontrolingo rūšių ir modelių vertinimas, kaip pagrindas kuriant veiksmingą informacinę kontrolingo sistemą įmonėje“, IM, nr. 83, p. 52-70, kovo 2019.