[1]
Atkočiūnienė O., „Redakcinė kolegija ir turinys“, IM, t. 89, p. 1-6, birž. 2020.