[1]
Kiaušienė I. ir Mikalauskienė A., „Kultūros kuriama vertė darnaus vystymosi kontekste: Baltijos šalių atvejis“, IM, t. 89, p. 55-72, birž. 2020.