[1]
Kirtiklis K., „Ne vien komunikacija. Epistemologija ir metodologija kaip komunikacijos teorijų tipologijos kriterijai“, IM, t. 58, p. 42-55, saus. 2011.