[1]
Diskienė D., „Kolektyvinė monografija apie informacijos ir žinių vadybą verslo organizacijoje“, IM, t. 54, p. 158-161, saus. 2010.