[1]
Ostašius E. ir Petravičiūtė Živilė, „Elektroninių paslaugų modeliavimas viešajame sektoriuje“, IM, t. 53, p. 127-143, saus. 2010.