[1]
Dagienė V., Jonaitytė I., ir Paltanavičius A., „Tarptautinės informacinių technologijų varžybos: modelis ir patirties analizė“, IM, t. 53, p. 86-99, saus. 2010.