[1]
Vidžiūnas A. ir Mickus A., „Informatikos specialybių studijų motyvacijos skatinimo poreikiai ir priemonės“, IM, t. 50, p. 81-86, saus. 2009.