[1]
Brazaitienė T. ir Brazaitis Z., „Informacinių sistemų dinaminio valdymo modeliavimas“, IM, t. 49, p. 140-145, saus. 2009.