[1]
Atkočiūnienė Z. O., „Žinių valdymas verslo organizacijoje“, IM, t. 44, p. 9-21, saus. 2008.