[1]
Garnytė G. ir Miežinis D., „Kompiuteriniai meno informacijos ištekliai“, IM, t. 41, p. 115-120, saus. 2007.