[1]
Dagienė V. ir Krapavickaitė D., „Pradinio ir specialiojo ugdymo Lietuvoje analizė informacinių technologijų naudojimo požiūriu“, IM, t. 41, p. 98-114, saus. 2007.