[1]
Stundžė L. ir Rutkauskaitė G., „Moterų sakytinė istorija: komunikacinis aspektas“, IM, t. 68, p. 63-76, saus. 2014.