[1]
Bitinaitė-Širvinskienė R., „Kūrybos komunikacija teatre: dailininko atvejis (1920–1940)“, IM, t. 72, p. 21-32, saus. 2016.