Tamulevičienė D. „Kontrolingo rūšių Ir Modelių Vertinimas, Kaip Pagrindas Kuriant Veiksmingą Informacinę Kontrolingo Sistemą įmonėje“. Informacijos Mokslai, nr. 83, 2019 m.kovo, p. 52-70, doi:10.15388/Im.2018.83.4.