Jokūbauskienė S. „Informacijos Ir Komunikacijos Specialistų strateginės lyderystės Kompetencijų Formavimo Tendencijos žinių visuomenėje“. Informacijos Mokslai, T. 64, 2013 m.sausio, p. 90-112, doi:10.15388/Im.2013.0.1598.