Atkočiūnienė O. „Redakcinė Kolegija Ir Turinys“. Informacijos Mokslai, T. 89, 2020 m.birželio, p. 1-6, https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/18195.