Kiaušienė I., ir Mikalauskienė A. „Kultūros Kuriama Vertė Darnaus Vystymosi Kontekste: Baltijos šalių Atvejis“. Informacijos Mokslai, T. 89, 2020 m.birželio, p. 55-72, doi:10.15388/Im.2020.89.40.