Kirtiklis K. „Ne Vien Komunikacija. Epistemologija Ir Metodologija Kaip Komunikacijos Teorijų Tipologijos Kriterijai“. Informacijos Mokslai, T. 58, 2011 m.sausio, p. 42-55, doi:10.15388/Im.2011.0.3123.