Atkočiūnienė Z. O. „Žinių Valdymas Verslo Organizacijoje“. Informacijos Mokslai, T. 44, 2008 m.sausio, p. 9-21, doi:10.15388/Im.2008.0.3409.