Dagienė V., ir Krapavickaitė D. „Pradinio Ir Specialiojo Ugdymo Lietuvoje Analizė Informacinių Technologijų Naudojimo požiūriu“. Informacijos Mokslai, T. 41, 2007 m.sausio, p. 98-114, doi:10.15388/Im.2007.0.3452.