Stundžė L., ir Rutkauskaitė G. „Moterų Sakytinė Istorija: Komunikacinis Aspektas“. Informacijos Mokslai, T. 68, 2014 m.sausio, p. 63-76, doi:10.15388/Im.2014..3920.