Dagienė, Valentina, Lina Vinikienė, ir Elena Sutkutė. „Pagrindinio Ugdymo Lietuvos Mokinių Matematinių gebėjimų Tyrimas“. Informacijos mokslai 790 (sausio 25, 2018): 17-29. žiūrėta liepos 30, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/11376.