Atkočiūnienė, Ona. „Redakcinė Kolegija Ir Turinys“. Informacijos mokslai 890 (birželio 5, 2020): 1-6. žiūrėta sausio 26, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/18195.