Kiaušienė Ilona, ir Mikalauskienė Asta. „Kultūros Kuriama Vertė Darnaus Vystymosi Kontekste: Baltijos šalių Atvejis“. Informacijos mokslai 890 (birželio 5, 2020): 55-72. žiūrėta sausio 25, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/18201.