Kirtiklis, Kęstutis. „Ne Vien Komunikacija. Epistemologija Ir Metodologija Kaip Komunikacijos Teorijų Tipologijos Kriterijai“. Informacijos mokslai 580 (sausio 1, 2011): 42-55. žiūrėta sausio 19, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3123.