Ostašius, Egidijus, ir Živilė Petravičiūtė. „Elektroninių Paslaugų Modeliavimas viešajame Sektoriuje“. Informacijos mokslai 530 (sausio 1, 2010): 127-143. žiūrėta rugpjūčio 3, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3179.