Stundžė, Lijana. „Organizacinės kultūros Ir Komunikacijos sąsajos Lyties Aspektu“. Informacijos mokslai 530 (sausio 1, 2010): 63-85. žiūrėta spalio 16, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3183.