Blonskis, Jonas, Renata Burbaitė, ir Valentina Dagienė. „Informacinių Technologijų Valstybinio Brandos Egzamino Praktinių užduočių Ypatumai“. Informacijos mokslai 500 (sausio 1, 2009): 136-141. žiūrėta rugsėjo 18, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3248.