Brazaitienė, Tatjana, ir Zenonas Brazaitis. „Informacinių Sistemų Dinaminio Valdymo Modeliavimas“. Informacijos mokslai 490 (sausio 1, 2009): 140-145. žiūrėta rugsėjo 19, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3315.