Stonkienė, Marija, Zenona Atkočiūnienė, ir Renata Matkevičienė. „Mokslo Komunikacijos Kaita“. Informacijos mokslai 480 (sausio 1, 2009): 46-67. žiūrėta rugsėjo 22, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3331.