Atkočiūnienė Zenona Ona. „Žinių Valdymas Verslo Organizacijoje“. Informacijos mokslai 440 (sausio 1, 2008): 9-21. žiūrėta rugsėjo 22, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3409.