Dagienė, Valentina, ir Danutė Krapavickaitė. „Pradinio Ir Specialiojo Ugdymo Lietuvoje Analizė Informacinių Technologijų Naudojimo požiūriu“. Informacijos mokslai 410 (sausio 1, 2007): 98-114. žiūrėta birželio 19, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3452.