Brazaitienė, Tatjana, ir Zenonas Brazaitis. „Volumetric Modelling of Economic Index Structures“. Informacijos mokslai 410 (sausio 1, 2007): 70-75. žiūrėta spalio 16, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3455.