Stundžė, Lijana, ir Giedrė Rutkauskaitė. „Moterų Sakytinė Istorija: Komunikacinis Aspektas“. Informacijos mokslai 680 (sausio 1, 2014): 63-76. žiūrėta spalio 20, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3920.