Stundžė, Lijana. „Formalioji lyčių Studijų Mokslo Komunikacija Socialinių Mokslų Krypties Mokslo žurnaluose“. Informacijos mokslai 720 (sausio 11, 2016): 7-20. žiūrėta rugsėjo 20, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/9218.