1.
Novelskaitė A, Pučėtaitė R, Pušinaitė-GelgotėR. Lyties dimensija socialiniame versle: Lietuvos socialinių verslininkių patirtys. IM [Prieiga per internetą]. 2018 m.liepos4 d. [žiūrėta 2020 m.liepos12 d.];800:136-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/11703