1.
Novelskaitė A, Pučėtaitė R, Pušinaitė-GelgotėR. Lietuvos socialinių verslų novatoriškumas ir darniosios inovacijos: socialinių verslininkių patirtys. IM [Prieiga per internetą]. 2018 m.liepos4 d. [žiūrėta 2020 m.liepos12 d.];800:81-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/11707