1.
Šuminas A, Gudinavičius A, Aleksandravičius A. Skaitmeninės atskirties požymiai ir lygmenys: Lietuvos atvejo analizė. IM [Prieiga per internetą]. 2018 m.rugsėjo4 d. [žiūrėta 2021 m.sausio16 d.];810:7-17. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/11918