1.
Tamulevičienė D. Kontrolingo rūšių ir modelių vertinimas, kaip pagrindas kuriant veiksmingą informacinę kontrolingo sistemą įmonėje. IM [Prieiga per internetą]. 2019 m.kovo29 d. [žiūrėta 2020 m.gruodžio1 d.];0(83):52-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/12644