1.
Jokūbauskienė S. Informacijos ir komunikacijos specialistų strateginės lyderystės kompetencijų formavimo tendencijos žinių visuomenėje. IM [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo19 d.];640:90-112. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/1598