1.
Atkočiūnienė O. Redakcinė kolegija ir turinys. IM [Prieiga per internetą]. 2020 m.birželio5 d. [žiūrėta 2021 m.sausio26 d.];890:1-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/18195