1.
Kiaušienė I, Mikalauskienė A. Kultūros kuriama vertė darnaus vystymosi kontekste: Baltijos šalių atvejis. IM [Prieiga per internetą]. 2020 m.birželio5 d. [žiūrėta 2021 m.sausio24 d.];890:55-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/18201