1.
Savulionienė L, Sakalauskas L. Statistinis dažnų posekių paieškos algoritmas. IM [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo23 d.];580:126-43. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3118