1.
Kirtiklis K. Ne vien komunikacija. Epistemologija ir metodologija kaip komunikacijos teorijų tipologijos kriterijai. IM [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio19 d.];580:42-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3123