1.
Paliulionis V. Aerodromų kliūtis ribojančių paviršių modeliavimas geoinformacinių technologijų priemonėmis. IM [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio21 d.];560:119-27. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3145