1.
Šaučiūnas M, Čaplinskas A. Pasitikėjimo užtikrinimo metodai automatiniu būdu sudarant elektronines pasaulinio saityno paslaugų gavimo sutartis. IM [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.liepos13 d.];560:108-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3146