1.
Tekutov J, Gudas S, Denisovas V. Studijų proceso valdymas remiantis modifikuotu vertės grandinės modeliu. IM [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo19 d.];560:50-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3151