1.
Preidys S, Sakalauskas L. Nuotolinio mokymosi stilių personalizavimas. IM [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.liepos12 d.];560:42-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3152